V Poradenskom centre sa riešili medziľudské vzťahy

V poradí desiata prednáška s názvom Konflikty – korenie vzťahu, ukončila cyklus prednášok o vzťahoch, ktoré Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) usporadúvalo pre študentov počas zimného semestra.

RUŽOMBEROK – 4.decembra 2013 V priestoroch Poradenského centra Katolíckej univerzity, sa študenti opäť stretli na seminári s témou zameranou na vzťahy. Hlavná organizátorka a prednášajúca Barbora Holíka, rozviedla medzi poslucháčmi diskusiu na tému konflikty vo vzťahoch.

Holíka poslucháčom predniesla príbeh o manželstve plnom konfliktov a hádok a takto predostrela tému na diskusiu. Ako hlavé riešenia konfliktov vo vzťahu uviedla počúvanie, aktívne počúvanie a empatiu voči partnerovi.

Úlohou prítomných bolo nájsť riešenie problémov medzi mužom a ženou a svojimi nápadmi sa zapojiť do diskusie. Celú debatu prešli v piatich bodoch riešenia konfliktu: 1. Výber prípadu 2. Expozícia prípadu 3. Otázky 4. Fantázia 5. Riešenie.

Myslím že tento seminár mi dal naozaj veľa. Bolo príjemné počúvať názory iných na vzťahy. A naopak zase podeliť sa o svoj vlastný názor,“ vyjadrila sa k semináru Miroslava, študentka žurnalistiky.

Poradenské centrum vzniklo v akademickom roku 2011/2012 a študentom sa snaží aktívne pomáhať nielen v osobných záležitostiach, ale takisto aj pri kariérnom raste.
Kontakty na Poradenské centrum sú zverejnené na stránke Katolíckej univerzity.

Ivana FupšováPridaj komentár