V ružomberskej knižnici besedoval Miloš Jesenský

V Mestskej knižnici v Ružomberku dňa 3. marca prebehla beseda so slovenským spisovateľom a riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci – Milošom Jesenským.

Táto beseda bola primárne venovaná jeho najnovšej publikácii s názvom Kelti, avšak jej prostredníctvom sme mali možnosť bližšie sa zoznámiť aj s ďalšou tvorbou tohto autora.

Pri odborných publikáciách spolupracuje so Žilinským samosprávnym krajom, pod záštitou ktorého mu vyšli publikácie ako už spomínané dielo Kelti, ďalej kniha Gorali, venujúca sa týmto obyvateľom žijúcim len na území Žilinského kraja, ďalej kniha venujúca sa typicky slovenskému remeslu – drotárstvu s názvom Drotárstvo, v ktorej však absentuje historický región Turiec. Z odprezentovaných kníh sa dve publikácie venujú významným osobnostiam žijúcim na území Slovenska a to Jurajovi Jánošíkovi a Jurajovi Thurzovi. Pod projektom Žilinský kraj Templárov vydal knihu s témou blízkou pre okolie Ružomberka s názvom Kostol v Ludrovej. Poslednou publikáciou zaoberajúcou sa históriou zo Žilinského kraja je Žilinská župa v dejepise, ktorá je písaná vo forme učebnice pre školy.

Jesenského publikačná tvorba sa rozdeľuje na literatúru faktu, odbornú literatúru a sci-fi.

Martin Šichta
Foto: ilustračnéPridaj komentár