V univerzitnej knižnici sa prednášalo

V rámci programu intelektuálnej formácie sa konala prednáška o hodnote muža a ženy v rodine a partnerskom živote.

RUŽOMBEROK, 22. október 2013. Pod záštitou Kolégia Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku sa v utorok popoludní konala prednáška s docentom Milanom Fulom v priestoroch Univerzitnej knižnice KU. Témou bola Uniduálna antropológia ako teoretické východisko pre valorizáciu ženy a rodiny.

Prednáška sa týkala problému ženy a rodiny, ktorým sa zaoberal aj pápež Ján Pavol II., z teologického a antropologického hľadiska. „Muž a žena sú stvorení ako jednota dvoch na obraz jednoty troch,“ vysvetlil Fula. Počas svojej prednášky sa zaoberal poslaním muža a ženy a ich vzájomnou podriadenosťou, dedičným hriechom, profetizmom a okrem iného aj feminizmom. Docent Fula viackrát citoval pápeža Jána Pavla II.: „Muž a žena majú žiť navzájom jeden pre druhého.“

Na začiatku a na konci vystúpili s hudobným číslom doktorandka Zuzana Ondrejková a študent Tomáš Uličný so skladbami od Vivaldiho. Po prednáške nasledovala diskusia a priestor pre otázky zúčastnených.

Docent Milan Fula študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme a na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa venuje výučbe na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Je autorom monografií Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II., Filozofia rodiny, Myslenie na ceste k Bohu a ďalších textov publikovaných na Slovensku i v zahraničí.Pridaj komentár