V UPaC sa hovorilo o tom, ako pretvárať svoje sny

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa konal workshop o lucidných snoch. Hlavnou témou prednášky bolo objasnenie metódy, ako zažiť, pretvárať a ovládať lucidné sny.

RUŽOMBEROK, 25. marec 2014. V utorok sa v UPaC na KU uskutočnil workshop o lucidných snoch. Hovorilo sa o fázach spánku, ale najmä o technikách, tipoch a trikoch, ako vyvolať lucidný sen.

Lucidný sen, vedomé snívanie, je uvedomovanie si stavu snívania, pri ktorom môžeme zažiť jasný snový zážitok, a ktorý niekedy umožňuje ovládanie obsahu sna. Spánok sa delí na dva typy spánku: REM spánok a nonREM spánok. V REM spánku vznikajú naše sny. „Ak sa zobudíte počas REM spánku, najlepšie, ako si zapamätať tento sen, je ihneď si ho zapísať,“ uviedol organizátor workshopu, Adam Prikler, jeden z tipov, ktorý pomáha precvičiť si schopnosť vybavovať a pamätať si sny. Aj týmto spôsobom sa dá dopracovať  k lucidným snom.

Publikum zaujímalo, či sa v lucidnom sne dá študovať a naberať vedomosti. „V spánku sa dá veľmi dobre učiť, dokonca lepšie, pretože počas REM spánku je mozog  prekrvenejší ako v bdelom stave,“ vyjadril sa Adam Prikler.

Prednášku si Adam Prikler pripravil z vlastnej iniciatívy pod záštitou Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). „Chcel som sa podeliť o túto zaujímavú tému a upovedomiť ľudí, že aj oni môžu zažiť lucidný sen a pretvárať ho,“ dodal Adam Prikler.

„Na prednášku som prišiel preto, lebo ma to zaujalo a chcel som sa dozvedieť niečo viac o snoch. Mám veľmi reálne sny a bolo by skvelé vedieť ich ovládať,“ vyjadril sa Peter, študent informatiky.

SAŠAP je občianske združenie založené v roku 2009. Medzi primárne ciele SAŠAP-u patrí vytváranie väzieb medzi študentmi z rôznych katedier a univerzít na Slovensku, podporovanie výmeny informácií, podnietenie odbornej spolupráce, zvyšovanie povedomia o aktuálnom dianí v oblasti psychológie.Pridaj komentár