Väznený pre myšlienky slobody: spomienka na Ladislava Hanusa

Ladislav Hanus bol zástancom slobody, viery a demokracie v období komunizmu. Pre niečo, v čo veril, si vyslúžil 13 rokov za mrežami. 7. marca si pripomíname 20 rokov od smrti tohto veľkého človeka.   

 V roku 1950 boli Vysoká škola bohoslovecká v Spišskej kapitule a seminár, na ktorom prednášal, násilne rozpustené a Ladislav Hanus hľadaný za „vlastizradu“. Bol odsúdený na 15 rokov, no posledné dva roky mu z trestu zmiernili. Strávil 13 rokov za mrežami, aj keď nič zlé nespáchal. Taký, i niekedy oveľa horší, bol osud mnohých ľudí, ktorí sedeli v celách, alebo boli poslaní do pracovných táborov, hoc nič zlé nespravili.

Ladislav Hanus bol filozof, publicista, pedagóg, teológ a prekladateľ. Narodil sa v roku 1905 na Liptove, kde vychodil základnú aj strednú školu. Jeho cesta potom pokračovala na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej kapitule, odkiaľ bol následne poslaný na štúdiá do Innsbrucku, kde dosiahol doktorát z filozofie a z teológie. Vyučoval na gymnáziu v Kežmarku a neskôr 12 rokov prednášal na Vysokej škole bohosloveckej  v Spišskej kapitule.

Je autorom mnohých literárnych diel. Zástancom viery a zdravého rozumu. Dokázal tieto dve, niekomu sa možno zdajúc odlišné veci, racionálnymi tvrdeniami a príkladmi spojiť. Obhajoval hodnoty, ktoré boli v tomto období často likvidované a prenasledované.

V roku 1994 mu bol z Ríma udelený titul pápežský prelát a v roku 2005 ocenila jeho život a dielo Katolícka univerzita v Ružomberku titulom doctor honoris causa, za významný prínos pre katolícku filozofiu a rozvoj zásad kresťanského humanizmu.

Dodnes existuje spoločenstvo, nesúce jeho meno. Ide o skupinu ľudí, ktorí podporujú rovnaké hodnoty a filozofiu. Vieru a v zdravý ľudský rozum.

Podľa Ladislava Hanusa to boli práve tieto hodnoty, ktoré dokážu v pozitívnom ovplyvňovať spoločnosť.

 Pridaj komentár