Veriaci v Ružomberku privítali misionára

Americký laický misionár Tom Edwards so svojím tímom opäť navštívil Ružomberok. V pondelok 21. októbra sa stretol na omši s mladými a o deň neskôr si pripravil chvály s vyučovaním.

Na svojej šiestej ceste do Ružomberka sa T. Edwards viackrát prihovoril miestnej cirkvi. Témy o novej evanjelizácii Jána Pavla II., o Božom pozvaní a skúškach zhrnul do jednej prednášky na chválach v rybárpoľskom Kostole Svätej rodiny. Tam vysvetľoval slová z Lukášovho evanjelia „zatiahni na hlbinu“.

„Tak ako Ježiš, aj ty potrebuješ začať tým, kým si, tam, kde práve si. …Začnite s tým, čo máte a uvidíte, čo sa stane,“ povzbudzoval prítomných k aktivite, prehlbovaniu vzťahu s Bohom a službe.

Americký tím spolupracoval so slovenským, ktorý viedol samotné chvály, sprostredkoval prekladanie a zabezpečoval všetko potrebné. Na stretnutí chválili Boha a vzdávali mu vďaky pomocou hudby, tanca a spevu, ale aj vo chvíľach ticha a v zamyslení. Jednotlivé modlitebné skupiny ponúkali tiež osobnú modlitbu za veriacich.

Misionár so svojimi spolupracovníkmi slúžil v Ružomberku dva dni.

T. Edwards skoro 40 rokov pôsobí ako misionár v rôznych krajinách sveta. „Keď sa vraciam do Ružomberka, vidím vždy nejaké nové tváre v spoločenstve, ale zároveň vidím aj tých ľudí, ktorí sú tu dlhšie a vidím, že sú verní a vytrvalí v tom, čo robia,“ odpovedá na otázku, či badá zmenu, keď sa vráti na miesta, kde hlása evanjelium.

Foto: internetPridaj komentár