Virtuálny svet a mladý ľudia boli diskusiou konferencie

V stredu 23. októbra sa v aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku uskutočnila v poradí III. konferencia na tému výchovy a vzdelávania. Konferencie sa zúčastnili pozvaní hostia, učitelia a profesori z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale aj študenti.

Konferencia výchovy a vzdelávania, ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti. Podtémou tejto konferencie bol pobyt človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu. Virtuálny svet môžeme chápať, ako vytváranie vizuálneho zážitku na obrazovke počítača.

Konferencia začala témou o živote vo virtuálnom svete a krátkou ukážkou, ako to funguje v rodine medzi rodičom, dieťaťom a internetom. ,,VR sa nás dotýka, všetko s čím sa v živote môžeme stretnúť, robíme na internete, kde to aj prebieha“ poznamenala Janka Majherová, profesorka z Pedagogickej fakulty (KU) v Ružomberku. Pred publikum sa postavila ako prvá z prednášajúcich. Po ukončení tejto témy ju zastúpil rektor KU v Ružomberku Tadeusz Zasepa s prednáškou o cynizme a pravde v komunikácii. ,,Existuje aj pravda v komunikácia, lenže klamstvo nemá konca. Cynizmus znamená bezcitné správanie, alkohol a drogy. Ľudia s týmto správaním urobia pre peniaze všetko. Sú to nešťastníci, ktorí žijú vymysleným virtuálnym životom a často vidia svet cez ružové okuliare.“ Vyjadril sa Tadeusz Zasepa vo svojej prednáške a zodpovedal na otázky, ktoré dostal z publika.

V téme virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka, sa Daniela Kolibová, profesorka z Pedagogickej fakulty (KU) v Ružomberku zamerala na detí a čas, ktorí trávia na internete. Svojou prednáškou publiku vysvetlila, kedy u detí vzniká kyberšikanovanie a čo to slovo vôbec znamená. Po krátkej obednej prestávke sa predstavil Ján Dravecký, riaditeľ diecézneho školského úradu, Spišská Kapitula. Urobil prieskum medzi žiakmi cirkevných stredných škôl v Spišskej diecéze o virtuálnom svete. Zameral sa na vek detí, čas strávený na internete a stránky, ktoré navštevujú najčastejšie. Prieskum ukázal, že čoraz viac detí sa venuje hrám a komunikácii cez internet. Po skončení konferencie si účastníci mohli pozrieť novovybudovanú Univerzitnú knižnicu KU v Ružomberku.

Prvá konferencia výchovy a vzdelávania sa uskutočnila v roku 2011 v Starej Ľubovni. Druhá v roku 2012 v Levoči a v Trnave. Informácie o všetkých konferenciách nájdete na stránke www.fvo.sk.

Autor: Michaela BelkoťákováPridaj komentár