Vlastenecký zákon raz a navždy do smetí!

protest Vlastenecký zákon je nekonečný príbeh protestov a súhlasov. Odkedy ho poslanci Národnej rady Slovenskej republiky 2. marca 2010 schválili, vyvolal vlnu nespokojnosti a polemík. Nezastavil ich ani prezident, ktorý zákon predsa len vrátil do pléna.

Nikdy nemôžu byť spokojní všetci. Toto tvrdenie platilo vždy a vo všetkom a tak to bude aj naďalej. Vlastenecký zákon, ktorý je najnovším výmyslom SNS, vyvolal množstvo protestov. Občania, zrazu nútení do vlastenectva, sa zaprisahávali, že oni nimi predsa už dávno sú. Odpor voči nútenému patriotizmu sa niesol priamoúmerne s nafukovaním povinností, ktoré budú musieť občania vykonávať, ak bude zákon v platnosti. Klebety typu „jedna babka povedala“ s veľkým nadšením a zápalom rozširovali všetci tí, ktorým zákon ležal v žalúdku. Tak potom z hlúpej nevedomosti vznikali na istej internetovej sieti skupiny ako „nebudem spievať hymnu v škole pred vyučovaním“. Pričom, ak sa nad tým tak zamyslíme, každý inteligentný človek, ktorý by si prečítal aspoň jeden článok v serióznych novinách by vedel, že o žiadne vyspevovanie hymny školákmi popravde nešlo.

Poprekrúcaná a skomolená verzia zákona poburovala Slovákov a nútila ich k radikálnemu odporu zdravého sedliackeho rozumu. Spievanie hymny pred Prezidentským palácom malo dokázať akí sú Slováci veľkí vlastenci a vedia to aj bez príkazov. V skutočnosti však možno skonštatovať, že to ukázalo skôr pravý opak.

Prezident vrátil zákon. Vrátil, ale neodmietol úplne. Navrhol posunutie dátumu účinnosti zákona z 1. apríla na 1. september s odôvodnením, že zákon v takom veľkom rozsahu s povinnosťami pre školy, úrady, obce, mestá a iné inštitúcie nebude možné realizovať v pomerne krátkom časovom rozpätí, čo je, samozrejme, pochopiteľné.

Na schôdzi Národnej rady, ktorá sa koná 27. apríla, čaká poslancov okrem iného aj Vlastenecký zákon a spolu s ním takisto protestujúci študenti na čele s Iniciatívou za transparentnú demokraciu. Svoj protest so za všetko hovoriacim názvom „Vlastenecký zákon raz a navždy do smetí“ chcú zdôrazniť odpadkovým košom, kde by mal podľa nich tento zákon patriť.

Mohli by nás však radšej ušetriť tohto šaškovania, ktoré je len úbohým potvrdením slabého úsudku protestujúcich a starého známeho hesla „trafená hus zagágala“. Na komédie pred vládnymi budovami sme predsa len trochu pristarí. Zdravým patriotizmom predsa nikdy nič nemôžeme pokaziť.


foto, zdroj: http://img8.ct24.cz/multimedia/images/15/1491/middle/149032.jpgPridaj komentár