Vo Valaskej Dubovej ukončili fašiangy

Valaská Dubová, 9. február – V sobotu pred popolcovou stredou obyvatelia Valaskej Dubovej ukončili fašiangy ako sa patrí. Hudbou, spevom, tancom a maškarným sprievodom sa mladí chlapci a dievčatá od skorého rána starali o atmosféru. Bursovníci poobliekaní v krojoch a maskách medveďa a cigánok za chodenie z domu do domu dostávali odmenu v podobe klobás, slaniny, vajíčok, ale nechýbal ani alkohol.

Deň sa ako každý rok začal svätou omšou, na ktorej miestny kňaz Karol Karaš požehnal bursovníkov a skončil sa tanečnou zábavou v kultúrnom dome. O spev a hudbu sa počas večera starala skupina Nicholas z Liptovského Mikuláša.

 „ Čo sa týka organizačných vecí, všetko išlo celkom hladko. Problém však nastal asi týždeň pred bursou, keď nám masky odriekli účasť. Tak sme museli zohnať nových ľudí,“ povedala o prípravách organizátorka Michaela Lakoštíková. Tento rok priniesol so sebou aj zmeny, o ktorých informoval ďalší spoluorganizátor Jozef Gluch: „ Počas stretávania sa a príprav sme plánovali pár zmien. Rozhodli sme sa, že tradičný bursovnícky tanec vynecháme. Namiesto toho sme chceli urobiť súťaž v odzemku a pripravený bol aj jeden malý tanec. Nakoniec sa nám to však kvôli nedostatku času a tombole nepodarilo uskutočniť, preto sme spravili aspoň likérový tanec.“

Neuskutočnený program však na zábave neubral a v dobrej nálade sa pokračovalo do nedeľného rána.

Fašiang – názov je odvodený z nemeckého slova Varschang a v pôvodnom jazyku označuje posledné dni pred pôstom. V minulosti sa Fašiangy začínali po sviatku Troch kráľov a trvali do Popolcovej stredy. Celé obdobie bolo vyplnené zábavami. V predvečer začiatku pôstu sa pochovávala basa – tradičný zvyk, ktorým sa oslavoval koniec zimy.

  Foto: Milan ČaučíkPridaj komentár