Vplývanie virtuálnej reality na mladého človeka

Na konferencii, ktorá sa konala v Aule Jána Pavla II na KU v Ružomberku sa zúčastnilo množstvo významných hostí, ktorí sa vyjadrili k pobytu mladého človeka vo virtuálnom svete.

Dňa 23. októbra 2013 sa na Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku (RK) konala konferencia pod názvom: „Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti III.“, s podtémou : „Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotnú orientáciu“.

Jana Majherová, ktorá vyučuje na katedre informatiky na KU, svojou prednáškou  na tému „Žijeme vo virtuálnej realite?“,  definovala a názornými ukážkami vysvetlila pojem virtuálna realita. Profesor Tadeusz Zasepa si za tému svojho výkladu vybral porovnanie cynizmu a pravdy, pričom vyzdvihol potrebu tolerancie a hodnôt ako je láska, záľuba v kráse a dôležitosť kompletnej rodiny. Daniela Kolibová , pedagogička na katedre psychológie, sa svojou prednáškou snažila vysvetliť, aký dopad môže mať virtuálny svet na psychiku mladého človeka. Zhodnotila, že v dnešnom svete je počítač až príliš dôležitý pre každodenný život ľudí. Za negatívny dôsledok internetu pokladá redukciu možností osobnostného rozvoja. „Rodičia sú tu na to, aby viedli deti k tomu, čo je v ich živote naozaj reálne a správne“ vyjadrila sa Daniela Kolibová.Pedagóg na Trnavskej univerzite v Trnave, Ivan Podmanický,  prezentoval svoje názory na vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete.Výsledky prieskumu, ktorý sa uskutočnil najmä na stredných školách, publiku predniesol riaditeľ Diecézneho školského úradu Ján Dravecký. Výskum bol zameraný na najčastejšie aktivity, ktoré žiaci vykonávajú prostredníctvom internetu. Internet sa stal bežnou súčasťou života mladých ľudí, ktorí ho využívajú hlavne na zábavu.

 Konferencia, ktorú organizovalo Fórum pre verejné otázky spoločne so Školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie, Gymnáziom sv. Andreja v RK, Katolíckou univerzitou v RK, Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie a Nadáciou Konrada Adenaue, ktorá sa uskutočnila na KU v Ružomberku bola v poradí už tretia na Slovensku. Záujemcovia môžu všetky informácie o konferenciách, ktoré sa už konali alebo sa budú konať nájsť na internetovej stránke www.fvo.sk

Text: Dominika BrabencováPridaj komentár