Výskum medzispevov a vytvorenie nového spevníka

RUŽOMBEROK – Približne pred štyrmi rokmi sa Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku ( PF KU) pustila do projektu zameraného na výskum medzispevov v rímsko-katolíckej liturgii po Druhom vatikánskom koncile a ich porovnanie s ostatnými krajinami v Severnej Európe. Jeho výsledkom má byť vytvorenie nového slovenského liturgického spevníka. Celková hodnota projektu predstavuje výšku 3 tisíc euro, z čoho bola  fakulte poskytnutá zatiaľ iba jedna tretina peňazí. Za tento projekt je zodpovednou osobou profesor Akimjak Amantius . Dátum  ukončenia projektu má byť 31.októbra 2012.Pridaj komentár