Výskum starostlivosť cirkvi o ľudí s mentálnym postihnutím naráža na neochotu štátu

Ružomberok, 7. marca ‒ V roku 2010 bol na Katolíckej univerzite (KU) predčasne ukončený projekt Komparácia starostlivosti cirkví o jednotlivcov s mentálnym postihnutím na Slovensku a Poľsku. Dôvodom bola nedostatočná podpora zo strany štátnych orgánov.

Hlavnou riešiteľkou výskumného programu bola Antónia Tisovičová,  spolu s osem členným tímom kolegov. Hlavnú časť projektu tvoril výskum  Pedagogickej fakulty KU v spolupráci s poľskou Akdémiou Swietokryska v Kielci. Cieľom medzinárodného projektu bolo porovnať starostlivosť cirkví o ľudí s mentálnym postihnutím (MP) na územiach Slovenska a Poľska v historickom kontexte. „Pozorovaná bola starostlivosť jednotlivých rádov a kongregácií, ktorých práca vykazovala odlišnosti u nás a v zahraničí. U nás sa duševne postihnutým venujú prevažne Saleziáni, rehoľníčky z rádov školských sestier a Františkánky. Je to totožné ako v Poľsku,“ zdôrazňuje spoluriešiteľka Helena Orieščíková.

Negatívom na Slovensku však je znížený záujem o týchto ľudí. Do popredia sa dostávajú bezdomovci s poruchami správania, alebo občania s ťažkým stupňom duševného postihnutia. Ľahká a stredná retardácia nie je pre cirkev hlavnou cieľovou skupinou. Výskumníci Katolíckej univerzity dúfali, že pomocou projektu poukážu na túto problematiku. ,,Výskum bol prezentovaný na viacerých konferenciách u nás aj v zahraničí. Jeho výsledky sme chceli uviesť do praxe, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky však stoplo prísun finančných prostriedkov pre tento grantový projekt. Ale aspoň niečo sme stihli,“ dodáva Orieščíková.

V posledných rokoch starostlivosť stagnuje, vzhľadom na Slovenskú legislatívu, ktorá nesmeruje k modernizácií. Ostáva len dúfať, že kompetentní neprehliadnu tento problém a budú ho chcieť riešiť.Pridaj komentár