Výskumníci KU si vzali pod drobnohľad prvý slovenský preklad Biblie

Ružomberok, 14. Marca – V roku 2010 bol na Katolíckej univerzite (KU) zavŕšený trojročný vedecký výskum Teologickej fakulty KU zameraný na prvý preklad Biblie do slovenského jazyka.

Projekt pod názvom Historicko-exegetický výskum Kamaldulského prekladu Biblie realizoval odborný tím KU pod vedením hlavného riešiteľa Antona Tyrola, v spolupráci s krakowskou Univerzitou Pápeža Jána Pavla II.. Cieľom projektu bol výskum kvality tohto prvého prekladu a odhalenie miery jeho významu pre vedu a kultúru v spišskom regióne.

Prvý preklad Biblie do slovenčiny je prisudzovaný mníšskemu rádu kamaldulov sídliacemu v kláštore Červený Kameň v Pieninách. Pobyt tohto pustovníckeho rádu na území Pienin a Zamaguria je datovaný v rozmedzí rokov 1711-1782. „O Kamaldulskom preklade písma bolo v slovenských publikáciách napísané pomerne veľa. Chýba však zásadnejšia argumentácia vo veci presnejšieho datovania jeho vzniku, ako aj o autorovi a ďalších okolnostiach,“ vyjadril sa v publikácii o projekte jeho hlavný riešiteľ Anton Tyrol. Výskum bol rozdelený do troch fáz. Prvá sa zameriavala na riešenie historického pozadia činnosti rádu kamaldulov a taktiež na pátranie po stopách školského a vedeckého systému tejto mníšskej rehole. Druhá a tretia fáza sa venovala samotnému výskum správneho výkladu zachovaných písomností – dvojzväzkovej Kamaldulskej Biblie a Latinsko-slovenského slovníka, taktiež niekdajšej údajnej existencií teologickej školy v priestoroch Červeného kláštora.

Projekt bol schválený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a financovaný z fondu Medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS). Prameňmi výskumu boli archívy v Budapešti, Prešove a v Levoči. Jeho výsledky sú obsiahnuté v troch publikáciách vydaných Katolíckou univerzitou.

 Pridaj komentár