Výučba teologických disciplín sa presúva na internet

Ružomberok, 29. Február 2012 – Na Katedre katechetiky a praktickej teológie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku prebieha od roku 2011 projekt zameraný na  E-learningové vyučovanie teologických disciplín. Je prevádzaný pod vedením doktora Branislava Kľusku s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry – KEGA.

Cieľom projektu je umiestniť e-learningové materiály na moodle portál Katolíckej univerzity. Ich elektronická prístupnosť dopomôže dištančnému vzdelávaniu jednotlivých teologických disciplín.  Moodle je software na vytváranie kurzov založených na internete a web stránkach.  Virtuálny priestor poskytuje možnosť diskusie učiteľa so študentom a pozýva k využívaniu sociálno-konštruktivistickej pedagogiky. Materiály uverejnené Katedrou katechetiky a praktickej teológie PF KU budú interaktívne a multimediálne. Študenti budú môcť dokumenty v plnej miere využívať najneskôr od konca roku 2013, kedy by mal byť projekt ukončený.Pridaj komentár