Významné menovanie Ivana Soloviča

Valné zhromaždenie  Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám dna 31. októbra 2014 zvolilo prezidenta.

 

Zvolený za prezidenta európskeho regiónu IUALTD na roky 2015-2016 bol Doc. Mudr. Ivan Solovič  CSc., z fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.  pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU a zároveň je primárom I. oddelenia pneumoftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Unia zastrešuje všetky organizácie a spoločnosti , ako aj jednotlivcov od roku 1920, ktorí sú zainteresovaní v boji proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám. Členmi tejto organizácie je aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa WHO sa za účinnú liečbu dnes považuje taká kombinácia liekov, pri ktorých použití dokážeme bakteriologickú a röntgenologickú negativizáciu pri 95 % liečených osôb. Aby liečba bola efektívna, je potrebné, aby bola kombinovaná, kontrolovaná, dlhodobá a dôsledná.

 Pridaj komentár