Webové aplikácie uľahčujú prácu študentom matematiky

RUŽOMBEROK 22. februára – Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúkla zaujímavý projekt pre matematikov. Jeho názov je E-vyučovanie matematickej analýzy metódou profesora Igora Kluvánka. Podstatou tohto projektu je spracovanie učebných textov z matematickej analýzy navrhnuté profesorom Igorom Kluvánkom. Podporujúca inštitúcia Kega riešila tento projekt v uplynulých rokoch 2010 – 2011  a hlavným riešiteľom bol Štefan Tkáčik. Projekt vytvoril webové aplikácie, ktoré študentom uľahčujú základy predmetu matematická analýza.

Profesor Igor Kluvánek bol slovenský matematik a spoluautor viacerých učebníc matematiky. Vychoval mnoho študentov u nás i v zahraničí. Pôsobil napríklad aj na Flinders University v Adelaide a zároveň bol hosťujúcim profesorom na viacerých univerzitách v USA či Nemecku. Okrem matematiky sa systematicky venoval ešte filozofii a teológii, istý čas dokonca profesionálne.Pridaj komentár