Workshopy s hosťami KU zaujali aj študentov

Katedra žurnalistiky FF KU  zorganizovala po štvrtýkrát medzinárodnú konferenciu na tému náboženstvo, médiá a jazyk. Ani tento rok nechýbali workshopy s prihlásenými hosťami.

RUŽOMBEROK, 28. apríla 2014 – Dvojdňovú konferenciu o médiách a náboženstve s domácimi, ale i zahraničnými hosťami usporiadala katedra žurnalistiky. Prednášky pozvaných hostí dopĺňali workshopy a rôzne voľno-časové aktivity.

Na pondelkovom workshope predstúpilo päť  prednášajúcich. Matúš Demko priblížil poslucháčom problematiku kňazi a internet. V rozprávaní pokračovala Daniela Mikulíková, ktorá prezentovala stránku DoKostola.sk, kde záujemcovia nájdu informácie o aktuálnych časoch svätých omší i spovediach. Študentka bakalárskeho štúdia Damiána Franeková zasa vysvetľovala dôvody napätia medzi novinármi a cirkvou.

Doktorandka Janka Hudecová hovorila o rozhlase ako aj o budúcnosti kresťanských rádií. Absolventka Hedviga Tkáčová, ktorá na konferenciu prišla z Biblickej školy v Martine, spracovala tému Budovanie imidžu kresťanského spoločenstva v on-line priestore.

Organizátorka a moderátorka konferencie Terézia Rončáková sa vyjadrila na adresu worshopov nasledovne: „Na workshopoch bolo podľa mňa zaujímavé a príjemné to, že tu boli naši študenti, absolventi, doktorandi a ja som sa až s pýchou na nich pozerala, akí sú schopní. Za najprínosnejší prejav by som označila našu študentku Damiánu, ktorá bola podľa mňa excelentná.“

Katedra žurnalistiky vydá príspevky z workshopov a prednášky z konferencie v zborníku. Plánuje tiež vydať knihu, v ktorej by bolo preložené to najlepšie do anglického jazyka. Bola by doplnená aj o príspevky členov katedry.

Katedra žurnalistiky FF KU zorganizovala prvú nábožensko-mediálnu konferenciu v roku 2005. Ďalšie sa konali v rokoch 2009 a 2011. Pozvanie na tohtoročnú konferenciu prijali odborníci z oblasti teológie, žurnalistiky a jazykovedy Andrzej Draguła zo Štetínskej univerzity, Mihai Coman z Bukurešťskej univerzity a Marzena Makuchowska z Opolskej univerzity. Zo slovenských osobností budeme mať možnosť stretnúť sa s jazykovedcom Jozefom Mlackom, filozofom Jurajom Šústom alebo františkánom Filipom Čiernym.Pridaj komentár