Záchranári mali praktické štátnice s modelovými situáciami a figurantmi

Koniec tretieho ročníka v urgentnej zdravotnej starostlivosti sa spája aj s praktickými štátnicami. V poslednom aprílovom týždni ukázali študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti svoje doteraz získané praktické skúsenosti. Na praktických štátniciach ich čakali situácie, v ktorých sa museli rozhodnúť, ako záchranári z praxe.

Modelové situácie vytvorené na praktických štátniciach urgentnej zdravotnej starostlivosti pôsobili v mnohých okamihoch ako reálne zdravotnícke zranenia. Pre lepšie vžitie sa do situácie, keď záchranár ošetruje, boli vytvorené simulované nehody.

Figurantov na praktických skúškach robili študenti nižších ročníkov. ,,Maskovanie pred figurovaním trvá hodinu,“ priblížil študent druhého ročníka Jano.

Záchranár je jedným z najzodpovednejších a najstresujúcejších povolaní. Rýchly odborný zásah hrdinov v červených uniformách neraz rozhoduje o živote a smrti.

,,Študenti nám ukážu, či ich doteraz nadobudnuté skúsenosti z praxe, ktoré sme im poskytovali vedia natoľko, že ich môžeme pustiť do terénu,“ povedal tajomník katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Imrich Andrási.

Absolvent môže samostatne, pod dohľadom lekára alebo na jeho odporúčanie vykonávať nezávislú prax v rámci platných legislatívnych predpisov.

Andrea Bašistová

foto: autorPridaj komentár