Záchranári z KU odštartovali praktické štátnice

Skúškové obdobie signalizuje študentom z Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti KU praktické štátnice. Študenti musia prejsť rôznymi modelovými situáciami a využiť tak ich doterajšie skúsenosti.

 Posledný aprílový týždeň preveril znalosti študentov tretieho ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti. Aby študenti prešli cez praktické štátnice, museli počas pätnástich minút správne vyšetriť pacienta, stanoviť si pracovnú diagnózu, ošetriť ho a podať liečbu podľa postupu, pripraviť pacienta na transport a odviesť do zdravotníckeho zariadenia.

„Komisia hodnotí postup a značí si výkony, ktoré študenti urobili alebo neurobili. Môže sa stať, že urobí takmer všetko správne, ale podá nesprávny liek alebo jeho množstvo a pacientovi poškodí, nebodaj ho usmrtí a je hodnotený známkou FX,“ komentoval tajomník Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Imrich Andráši.

Situácie, ktoré študenti musia zvládnuť, vyzerajú reálne aj vďaka figurantom, ktorý sú pri tejto príležitosti špeciálne maskovaní.

„Figurantom som sa stal dobrovoľne, pretože som študentom tejto katedry  a chcem zažiť tie isté situácie, ktoré zažívajú študenti pri skúškach,“ vyjadril sa študent Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti Ján.

„Priebeh praktických štátnic hodnotím tento rok kladne. Študenti boli pripravení, bohužiaľ našli sa aj výnimky,“ dodáva Imrich Andráši.

Celkom bolo na praktických štátniciach 32 študentov, z toho 4 boli z externej formy.

Martina Púpavová

 

 

 

 Pridaj komentár