Začiatky sú ťažké. Naozaj sú?

V pondelok sa začal nový akademický rok a pre niektorých prvákov aj prvý rok na VŠ. Opýtali sme sa zopár „novoštudentov“, ako prežili tento, pre mnohých ťažký začiatok.

 

Aký máte pocit z vášho prvého dňa na vysokej škole ?

 

Alica (učiteľstvo slovenčiny v kombinácii s dejepisom): Pocit z toho, že som malá rybka stratená v mori, sa v prvý deň nestratil, i keď pocit dôležitosti a pocit dospelosti sa dostavil raz-dva. Vtedy mi aj došlo, že som jedine sama za seba zodpovedná a nikto mi tam pomáhať a tlačiť ma do učenia nebude.

 

Lussy (žurnalistika):  Ja som sa ubytovala už v nedeľu, takže som aspoň trochu spoznala okolie. V škole sa mi celkom páčilo, spolužiaci sú priateľskí a s rozvrhom som spokojná, lebo nemáme veľké diery medzi predmetmi.

 

Marianna (predškolská pedagogika): V prvom rade som mala strach, či nájdem miestnosti, do ktorých mám ísť, či mám všetky potrebné materiály, ktoré mám mať, či si budem rozumieť s profesormi a spolužiakmi, strach z nového miesta (intrák), či to prežijem.. Ale hlavne som bola plná očakávaní, čo vysoká škola a život vysokoškoláka prinesie. Radosť tiež nechýbala, ale tá prišla neskôr, keď sa v škole darilo a keď som zistila, že som spokojná tam, kde som a študujem to, čo chcem v živote robiť.

 

Filip (žurnalistika): Moje pocity z prvého dňa? Musím sa priznať, že som celkom spokojný. Síce ma trochu šokovalo, že nebol taký, ako som si myslel, no verím, že to nebolo na škodu veci.

 

Tomáš (psychológia): Mal som strach z konkurencie, nevedel som, aké kvality budú mať ostatní študenti. Tešil som sa, lebo som sa dostal na školu a odbor, ktorý ma vždy bavil a tešil som sa na to, že sa budem vzdelávať práve v tom, čo chcem robiť raz v živote.

 

Jakub Fulla

 Pridaj komentár