Zahrali si v predtermíne

img_6111

Posledný novembrový týždeň znamenal pre skupinu golfových nadšencov z okresu Prievidza začiatok splneného sna. V obci Sebedražie, na miestach, kde sa už začalo s výstavbou golfového areálu, si zahrali golf v provizórnych podmienkach.

Ani zima na konci novembra a netradičné golfové podmienky nezabránili skupine golfistov z nádejného Golf Club Scotland Prievidza zorganizovať neoficiálne prvú priateľskú hru. Golf si zahrali na miestach, kde raz bude stáť rovnomenné golfové ihrisko škótskeho typu ako jediné svojho druhu na Slovensku. Iniciátorom tejto súkromnej akcie bol vášnivý golfista Slavomír Pavle. Práve on sa stal, spolu so svojím priateľom Ladislavom Smatanom, aj otcom celej myšlienky vybudovať ihrisko a založiť tu svoj klub. Na pôde, kde sa už rozbehli práce, sa zišli jeho priatelia a nadšenci golfu. Pred začatím sa budúce ihrisko symbolicky pokrstilo fľašou šampanského a prvým odpalom Pavleho. Po skúšobnom kole hráči prejavili svoje nadšenie a očakávanie z budúceho areálu. Na odkolíkovaných odpaliskách a dočasných hlinených grínoch sa rozhodli zahrať si súťažné druhé kolo. Najmladší nehrajúci účastník Jakub Masár vylosoval typickým hokejovým spôsobom (rozhadzovaním, v tomto prípade golfových palíc na strany) tri dvojice, ktoré medzi sebou súťažili spôsobom Texas scramble. Vznikol tak prvý organizačný tím v zložení Slavo Pavle a Laco Smatana, druhý hosťovský tím s Jánom Masárom a Petrom Mihálikom a tretí juniorský s Jánom Masárom ml. a Jurajom Pavlem. Družstvá hrali na prvých troch – troj, štvor a päťparových – jamkách z plánovaných deviatich a provizórne pokosenej tráve, ktorá bola aj tak príliš vysoká. Vzhľadom na obmedzené podmienky však boli nútení trochu zjednodušiť pravidlá. Kvôli zlému terénnemu podkladu mali povolené preložiť si loptičku na dĺžku otvorenej skórkarty. Ak sa loptička dostala na grín, hráči si pripočítali jeden úder, pretože podmienky boli na patovanie nevhodné. Ani to im však nezabránilo tešiť sa z hry. Podľa účastníkov turnaja bola nálada výborná, počasie perfektné a hra primeraná podmienkam. Všetci boli veľmi spokojní a plní dojmov z atypického priebehu hry. Prvými víťazmi na pôde budúceho ihriska sa stali členovia hosťovského tímu Peter Mihálik a Ján Masár. Druhý skončil organizačný tím a na treťom mieste sa umiestili juniori. Spolu s radosťou Prievidžanov svitá nádej aj pre mnohých ďalších priaznivcov golfu na Slovensku. Golfové ihrisko škótskeho typu, na rozdiel od ihrísk amerického alebo európskeho druhu, je charakteristické využívaním prírodného terénu. Je zasadené priamo do prírody bez rozsiahlych úprav ako budovanie umelých jazierok, potokov alebo kopcov. Pomoc vybudovať toto ihrisko na ploche tridsiatich piatich hektárov prisľúbili aj členovia najstaršieho škótskeho klubu. Už v roku 2010 v susedstve rekreačno-oddychového areálu Vodný svet pribudne cvičné odpalisko a šesťjamková akadémia vyššieho stupňa náročnosti. Takisto je v pláne realizovať otvorené deväťjamkové ihrisko a k dispozícii budú tri golfové trenažéry, motelové ubytovacie zariadenie, reštaurácia a tiež už spomínaný golfový klub. Po celkovom dokončení bude areál v prevádzke celoročne.Pridaj komentár