Zasadal Akademický senát Filozofickej fakulty KU

Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity zasadal v tomto funkčnom období už po ôsmykrát.

Zasadnutie senátorov sa uskutočnilo v utorok 19. novembra 2013 na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity. Viedol ho predseda AS FF KU Marek Babic.
,,Zasadnutie senátu bolo naplánované pre nás na nezvyčajný čas a na podnet rektora Katolíckej univerzity Tadeusza Zasepu,“ povedal Marek Babic. Napriek tomu sa však uskutočnilo bez jeho účasti. Prvý zo šesťbodového programu venovaný rektorovi musel byť preto vynechaný.

Rokovania, ktoré bolo verejné, sa zúčastnili aj členovia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity. Za filozofickú fakultu to boli jej dekan Marián Kuna a prodekan pre financie a rozvoj Ján Hrkút, ktorý predniesol správu o výške poplatkov za školné na budúci akademický rok.
,,Poplatky zostanú oproti minulému roku v podstate nezmenné na úrovni 350 eur. Ujasnené budú i poplatky pre študentov z tretích krajín, ktoré nemajú podpísanú zmluvu s Európskou úniou. Tieto boli stanovené na hodnotu 550 eur,“ uviedol Ján Hrkút.

Bližšie informácie o výške poplatkov, ale aj o fungovaní či  uzneseniach  AS FF KU môžete nájsť na internetovej stránke Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.Pridaj komentár