Zasadal akademický senát filozofickej fakulty

DSCF2147

V utorok 19. novembra zasadal Akademický senát Filozofickej fakulty v Ružomberku (AS FF KU). V poradí ôsme zasadnutie malo na programe okrem iného aj prerokovanie poplatkov spojených so štúdiom či privítanie nových členov senátu.

 

Fakultný senát zasadal aj na prosbu rektora univerzity, s ktorým mali členovia senátu preberať hneď prvý bod programu. V úvode stretnutia však predseda senátu Marek Babic oznámil, že rektor sa nebude môcť zúčastniť. Senátori sa zhodli, že nemá zmysel riešiť veci v neprítomnosti rektora.

Na zasadnutí boli prítomní i členovia senátu pedagogickej fakulty. Jeho predsedníčka vystúpila v pléne so svojím názorom a stanoviskom pedagogickej fakulty ohľadom kauzy Organ, ktorá sa na celej univerzite rieši už od roku 2011.

Senát i plénum sa zhodlo, že riešiť nedorozumenia a vážne veci medzi členmi katedry len písaním listov, ako tomu poväčšine bolo doteraz, nie je dobrý spôsob, ako nájsť východisko z problémov.

Prodekan fakulty, Ján Hrkút, prezentoval návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na akademický rok 2014/2015. Každoročne sa školné zaraďuje do šiestich kategórií poplatkov, pričom základ je 750 eur. Návrh bol doplnený o nový okruh poplatníkov z tzv. tretích krajín, to znamená z krajín nepatriacich do Európskej únie. Pre týchto poplatníkov bude výška školného v sume 550 eur.

AS FF KU sa člení na zamestnaneckú a študentskú časť. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Okrem iného, do jeho kompetencií patrí kontrola nakladania s finančnými prostriedkami fakulty či schvaľovanie podmienok prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou.

 

Mária Šumichrastová

Foto: Mária BadačováPridaj komentár