Zástrčky na chodbách FF ostávajú zalepené

zásuvka

Na chodbách Filozofickej fakulty (FF) Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pretrváva problém so zalepenými elektrickými zástrčkami.

Už dlhšiu dobu sú elektrické zástrčky zalepené, keďže v minulosti viackrát došlo k elektrickým skratom v týchto priestoroch. Našťastie sa nevyskytol žiaden úraz. „Pripojenia do elektrickej siete sú z bezpečnostných dôvodov blokované,“ vyjadril sa prodekan KU pre rozvoj a financie Ján Hrkút. „Dôvodom je aj to, že budova FF KU je prakticky prístupná širokej verejnosti, nielen študentom a pedagógom a zástrčky tak boli často využívané. Zástrčky boli zalepené, aby sa nemohol ktokoľvek pripájať s neznámym zariadením či adaptérom do elektrickej siete školy. Študenti však majú možnosť pripojiť sa do elektrickej siete v učebniach a študovniach fakulty,“  upresnil prodekan.

„Podľa môjho názoru sú zalepené zástrčky v budove Filozofickej fakulty úplne nepraktické, nakoľko mnoho študentov trávi voľné hodiny a prestávky v priestoroch chodieb a keď niekto potrebuje nabiť alebo zapojiť notebook, je to veľmi komplikované,“ vyjadril sa študent Matúš.

Podľa prodekana je vedenie ochotné sa spolu so zástupcami študentov zvolenými do Akademického senátu FF KU zaoberať týmto problémom, ak budú požiadavky študentov o ďalšie pripojenie relevantné.

Autor: Veronika Balážová

 

 Pridaj komentár