Záujem uchádzačov o štúdium žurnalistiky na Katolíckej univerzite oproti minulému roku poklesol

Počet záujemcov o štúdium žurnalistiky je oproti minulému roku nižší. Na prijímacie skúšky sa dostavilo 65 uchádzačov o štúdium.

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku sa dňa 14.4.2014 uskutočnili prijímacie skúšky na bakalárske štúdium. Počet uchádzačov o štúdium sa neznížil len v odbore žurnalistika, ale celkovo vo všetkých odboroch FF KU. „Som sklamaný z nízkeho počtu uchádzačov o štúdium,“ povedal  Ján Baňas, prodekan pre vzdelávanie a výchovu FF KU. Prijímacie skúšky zo žurnalistiky sa skladali z dvoch častí. Prvou je preverenie gramatických zručností formou doplňovacieho cvičenia a preverenie novinárskych predpokladov formou napísania daného žurnalistického žánru. Uchádzač mal možnosť vybrať  si z troch ukážok a napísať o tom krátku správu. Na celkovú prvú časť mali uchádzači vyhradenú jednu hodinu. „Písomná časť prijímacích skúšok prebiehala celkom uspokojivo, tým že som očakával, čo sa tam asi vyskytne,“ povedala Milan, uchádzač o štúdium žurnalistiky. Keď uchádzači uspejú v tejto prvej časti, postupujú na ústny pohovor. Ten je zameraný na motiváciu a vystupovanie uchádzača. „Študijný odbor žurnalistika je veľmi zaujímavý a štúdium a práca žurnalistu nie je stereotypná,“ poznamenala Martina, uchádzačka o štúdium žurnalistiky. „Žurnalistiku som si vybral preto, lebo chodím na SOŠ sv. Jozefa robotníka v Žiline, odbor grafik. Učíme sa tvoriť videá, či už natáčanie alebo strih. Pohybujeme sa v oblasti médií. Chcel som pokračovať v tom, čo ma baví. Po skončení štúdia by som sa chcel ocitnúť v televízií ako buď moderátor alebo niekde v strižni,“ dodal uchádzač o štúdium Milan.

Počet uchádzačov o štúdium na všetky študijné odbory, ktoré sa nachádzajú na Filozofickej fakulte je 330. Čo je celkový pokles oproti minulému roku. Konkrétne na štúdium žurnalistiky sa tento rok hlásilo 68 uchádzačov.

Veronika Grečnárová Pridaj komentár