Zdravotníci otvorili dvere dokorán

RUŽOMBEROK, 15. februára 2012 V stredu sa na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity konal Deň otvorených dverí pre všetkých študentov stredných škôl, rodičov i pedagógov.

Akcia bola určená predovšetkým pre študentov stredných zdravotníckych škôl. V rámci programu boli poskytnuté informácie a vedená verejná diskusia o možnostiach štúdia na fakulte. K jej celkovej prehliadke spolu s prezentáciou jednotlivých katedier tiež prispela ukážka odborných učebných pomôcok. V predpoludňajších hodinách prebiehala i audiovizuálna prezentácia katedry ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, ktorá tak stručne načrtla ciele študijných programov. Na KU funguje od roku 2002 ako jedna z prvých katedier vtedajšieho Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri PF KU. „Najčastejšími návštevníkmi tohto podujatia sú zvyčajne mladí zdravotníci z Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Dolného Kubína, ktorí majú záujem stať sa študentmi našej univerzity,“ spomenul Miroslav Gejdoš, docent z katedry ošetrovateľstva. Katedra pripravuje budúce sestry v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbore ošetrovateľstvo a pôrodný asistent. Taktiež úzko spolupracuje s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- fakultnou nemocnicou pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov.Pridaj komentár