Žena je nositeľkou Božieho obrazu

„Nemožno valorizovať rodinu bez toho, že by sme neocenili ženu.“ V duchu tejto myšlienky sa niesla celá prednáška Milana Fulu.

RUŽOMBEROK, 22. októbra 2013 – Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila prednáška Milana Fulu na tému Uniduálna antropológia ako teoretické východisko pre valorizáciu ženy a rodiny.  Vypočuť si ju prišli viacerí študenti, členovia pedagogického zboru, ale aj širšia verejnosť.

Fula sa snažil priblížiť poslucháčom apoštolské listy blahoslaveného Jána Pavla II. s názvom: O dôstojnosti a povolaní ženy. Zdôrazňoval predovšetkým rovnocennosť muža a ženy  a ich poslanie v rodine, ako aj zdravú mieru feminizmu. Taktiež poukazoval na to, ako by mal vyzerať plnofunkčný partnerský vzťah a čo považuje za takzvaného Génia ženy.  „Žena je nositeľkou Božieho obrazu rovnako, ako je nositeľom Božieho obrazu muž,“ uviedol k téme rovnosti Fula.

Prednášku začalo aj ukončilo husľové predstavenie v podaní Zuzany Ondrejkovej a Tomáša Uličného.

Milan Fula študoval na Pápežskej Saleziánskej univerzite v Ríme a na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako moderátor Inštitútu sv. Tomáša Akvinského v Žiline a ako vysokoškolský pedagóg. Je autorom monografií Antropológia ženy a náuka Jána Pavla II., Myslenie na ceste k Bohu, Filozofia rodiny a mnohých ďalších.Pridaj komentár