Ženy v politike si súkromie strážia viac

Ružomberok 25. apríla – Katedra žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovala sériu prednášok Dni reklamy a PR. Svojím výkladom o mediálnej prezentácii súkromia politikov v Českej republike ju otvorila Denisa Kasl Kollmannová.

„Súkromie politikov sa  stalo neoddeliteľnou súčasťou všetkých spravodajských obsahov,“ uviedla Kollmannová s tým, že najväčší boom v tejto oblasti nastal po roku 1989 a s odstránením cenzúry. Politici začali do kampane angažovať svojich partnerov alebo celú rodinu, chceli ukázať že sú priateľmi voličov, že sú jedni z nich. „Nešlo im o to, aby prezentovali svoje názory, ale aby boli v médiách,“ dodala Kollmannová. „Ženy v politike si súkromie viac strážia,“ prezrádza. Žena sa pod drobnohľad novinárov dostáva až vtedy, keď sa potvrdí korupcia.

Politici sami podsúvajú informácie médiám, využívajú svoje súkromie na získanie sympatií a hlasov nerozhodných voličov. Na druhej strane média využívajú súkromie politikov na vytváranie farebného príbehu a na získanie čitateľov. „Emocionalita sa stala kľúčom k čitateľom aj voličom,“ dodala Kollmannová s tým, že nejde len o to ako často sa politik vyskytuje  v médiách, ale hlavne o to ako média jeho súkromie prezentujú. „Novinári si možno ani neuvedomujú, že niekedy čitateľom podsunú ako majú informáciu vnímať,“ dodáva.

Denisa Kasl Kollmannová je vedúcou Katedry marketingovej komunikácie a PR na Karlovej univerzite v Prahe. Vyštudovala odbor Mediálne štúdiá a absolvovala ročný štipendijný pobyt na Tokyo University of Foreign Studies. Sústreďuje sa na marketing značiek v oblasti módy a dizajnu a politický marketing. Pôsobila ako PR manažérka na Ministerstve zahraničných vecí Českej republiky. Ako externá novinárka prispieva do popredných českých médií. Je spoluzakladateľkou serveru Markething.cz.

Foto: Martin BuznaPridaj komentár