Žiaci čistili mesto

Ružomberok (10. apríla 2012) Základná škola Dončova pripravila pre svojich žiakov akciu pod názvom Vyčistime prírodu. Žiaci mali za úlohu sledovať „čierne“ skládky odpadu v meste a jeho okrajových častiach, pozorovať správanie ľudí voči prírode a živočíchom žijúcich v blízkosti ľudských obydlí.

Žiaci boli rozdelení do skupín podľa ročníkov. Každá skupina mala určené územie mesta a jeho blízke okolie, ktoré musela očistiť od odpadkov. Spoločne tak vyčistili časť pri obytných domoch – detské ihrisko v centre mesta, lúku v Čutkovskej doline, detské ihrisko v Malých Tatrách.

Školáci odhalili  niekoľko čiernych  skládok  komunálneho odpadu na trávnikoch v kroví ale aj v blízkom  potoku, kde našli gumené koleso a plastové nádoby. Nazbierali niekoľko vriec odpadu.

Mali však aj príležitosť pozorovať prebúdzajúci sa život vodných živočíchov, hmyzu a vtáctva v mestskom prostredí .

Neskôr, pri spoločnom stretnutí, mali možnosť porovnávať svoje zistenia, prezentovať fotografickú dokumentáciu. Spoločne označili najviac znečistenú časť mesta – potok a jeho okolie pritekajúci z Vodnej nádrže Hrabovo.

Žiaci sa zhodli na jednom.: „Naše správanie k prírode je viac ako ľahostajné, je neohľaduplné. Svojim odpadom neustále znečisťujeme aj posledné zvyšky zelene v meste, pričom si neuvedomujeme, že tu nežijeme sami.“

 

 Pridaj komentár