Žilineková: Vieru a reč mi nikto nevezme

Ružomberok 12. marca – Prednáška O kultúre, kultúrnosti a kultivovanosti, s dôrazom na interpersonálnu  komunikáciu, v utorok zaplnila Sieň rektorov  Katolíckej univerzity v Ružomberku. Debatu viedla Eva Žilineková, pedagogička verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Žilineková na úvod svojej prednášky prečítala úvahu o spisovnej slovenčine – Šľak ma ide trafiť z dielne Júliusa Satinského. Na tomto krátkom úsmevnom dielku poukázala na fakt, že ľudia v domácom prostredí využívajú skôr hovorovú slovenčinu, a keď sa dostanú do prostredia, kde je správne vyjadrovanie potrebné, väčšinou na ňu preladia až v poslednej chvíli.

V súčasnosti sa spisovná slovenčina dostáva do úzadia aj v dôsledku častého využívania masovokomunikačných prostriedkov, ktoré ľuďom ochudobňujú ich slovnú zásobu. S týmto fenoménom vyjadrila nesúhlas sama odborníčka, keď skonštatovala, že „komunikácia je vzájomné obdarúvanie sa a aj slovom sa dotýkame vzájomne jeden druhého.“  Z celého jej prejavu bolo cítiť, že je hrdá na svoju materinskú reč a je nespokojná s tým, že si mnohí ľudia nevážia bohatstvo, ktoré zdedili.

„Naša reč je majetkom celého národa, vždy tvrdím – vieru a reč mi nikto nevezme“, prezradila Žilineková a dodala, že pracovať na svojom prejave a odstraňovať nedostatky môžeme v každom veku. Aj dospelí ľudia sa môžu zbaviť šušlania, račkovania aj iných porúch výslovnosti. „Ja neberiem žiadny problém ako neprekonateľný,“ dodala pedagogička. Tvrdí, že najdôležitejšia je ambicióznosť, a nielen pri prekonávaní rečových prekážok.

Prednášku o komunikácii, ktorá sa  konala v rámci Programu intelektuálnej formácie Katolíckej univerzity v Ružomberku, zakončila slovami: „Ľudia, ktorí hovoria o sebe sú egocentrici, tí ktorí hovoria o iných sú intrigáni, ale tí, ktorí hovoria o vás, sú  najlepší spoločníci.“

Eva Žilineková v súčasnosti lektorsky pôsobí v niekoľkých redakciách Slovenskej televízie a v komerčných médiách, kde sa zameriava na zdokonaľovanie rečového prejavu moderátorov a redaktorov.  Ako porotkyňa sa zúčastňuje sa na mnohých súťažiach na Slovensku a v Čechách. K vzácnym oceneniam jej práce patrí Cena Fra Angelica z roku 2004 a najvyššie celoživotné ocenenie umeleckej práce Krištáľová ruža na Poděbradských dňoch poézie z roku 2007.

Foto: Daniela MatejovičováPridaj komentár