Zlepšovanie manažérskej praxe v regióne Tatier

V období rokoch 2008 až 2010 bol na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v rámci projektov VEGA riešený projekt s názvom Implementácia poznatkov novej ekonomiky do manažérskej praxe riadenia podnikov cestovného ruchu regiónu Tatier.

Hlavným riešiteľom projektu bol doc. Milan Droppa. Spolu riešiteľkou bola aj Ľudmila Lysá, ktorá mala na starosti riešenie v matematickom spracovaní a overení niektorých stanovených hypotéz. Cieľom bolo zlepšiť vzdelanie zamestnancov hlavne v oblasti manažérskej praxe, a tým prispieť aj k lepšiemu riadeniu podnikov. Zaškolením pracovníkov sa malo prispieť aj k samotnému zvýšeniu cestovného ruchu v oblasti Tatier. Slovensko má samo o sebe podľa Lysej veľmi dobré kultúrne, ale aj prírodné podmienky na to, aby sa tu cestovný ruch veľmi rýchlo a hlavne dobre rozvíjal. Tatranský región nie je výnimkou a je veľmi bohatý na tradície. Na základe prieskumov, ktoré ukázali veľké medzery v riadení podnikov boli určené tri hlavné oblasti zlepšovania ekonomiky: ubytovanie, stravovanie a doplnkové služby.

Na projekt bolo celkovo použitých 3 186 eur a v roku 2009 bol publikovaný aj zborník s rovnomerným názvom, na ktorom sa podieľali M.Jenčo, M. Droppa, Ľ.Lysá a kol.



Pridaj komentár