„Zlý kresťan“ – máme to v Cirkvi tolerovať?

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prednášal o tolerancii trnavský dekan teologickej fakulty Miloš Lichner.

Dňa 18. marca, v prednáškovej miestnosti univerzitných priestorov knižnice prijal pozvanie na tému „Máme tolerovať „zlých kresťanov“ vo vnútri Cirkvi?“, trnavský dekan P. Miloš Lichner SJ. Zámerom prednášajúceho bolo priblížiť názor sv. Augustína na „zlých kresťanov“ v Cirkvi a ich prípadné prijatie alebo odmietnutie. Miloš Lichner sformuloval základné otázky s cieľom vyvolať diskusiu, kto je „zlý kresťan“ alebo či hriešnik patrí k Cirkvi.

„Pojem tolerancie, je pojem výsostne pojmom židovsko-kresťanským. Tento pojem je spojený s utváraním cirkvi, v prvých storočiach jej slobody, ktorú dostala po Konštantínovskom mieri. Škandály sú bytostne „spojené s Cirkvou“, prichádzajú  do nej ľudia mnohokrát bezbožní, ktorých musíme trpezlivo prijímať. Kresťan musí vedieť prijať, že každý má právo slobodného vyznania a mal by vedieť, že aj tolerancia je Božím darom, vyjadril sa P. Lichner o tolerancii.

„Ak ťa Boh má rád a toleruje ťa, tak sa aj ty nauč tolerovať iných, ako Boh toleruje teba,“ zakončil prednášku Lichner.

„Prednáška bola veľmi náročná na vnímanie a pochopenie. Napriek všetkému som ostal pozorný a som rád, že som tu mohol byť. Obohatilo ma to,“ vyjadril sa zúčastnený prednášky Maroš.

 

P. ThLic. Miloš Lichner sa narodil v Martine a vyrastal v Nitre. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1992. V r. 2002 po základných teologických štúdiách v Bratislave prijal kňazstvo. Po ročnom pastoračnom pôsobení v Trnave absolvoval v r. 2003-2005 štúdium v Paríži. Odborne sa zameriava na latinskú patristickú teológiu, teológiu sv. Augustína, ranokresťanskú systematickú teológiu a históriu 4.-5. storočia. V rámci rehole bol zodpovedný za formáciu školastikov ako prefekt. Je spoluzakladateľom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu, kde až do súčasnosti pôsobí vo funkcii sekretára. Má 40 rokov.Pridaj komentár