Známy evanjelický teológ prednášal o Kralickej biblii

Na prednáške Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) odznela téma vzniku Kralickej biblie. V utorok 18. februára sa ňou zaoberal teológ Bohdan Hroboň.

Účastníci stretnutia sa oboznámili s cestou za zrozumiteľnosťou biblických prekladov v dejinách. Ako vyjadril Bohdan Hroboň vo svojej prednáške, dôležitou časťou pri skúmaní Svätého písma je spolupráca a priateľstvo. „Vybrali sme si ho preto, lebo vie výborne prednášať a je istou autoritou v tejto biblickej téme. Takisto chceme ukázať, že dokážeme spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí nie sú toho istého vyznania ako my,“ povedal František Kovaľ, špirituál a poverený riaditeľ Kolégia KU. Bohdan Hroboň zároveň obohatil stretnutie hudbou. Na husliach odohral skladby od J. S. Bacha. Návštevníkom tiež poskytol možnosť nahliadnuť do artefaktov Kralickej biblie.

Evanjelický farár Ján Bohdan Hroboň, otec Bohdana Hroboňa, sa taktiež venoval Biblii a svoj záujem o túto problematiku odovzdal aj svojmu synovi. „Šiesta generácia farárov v rodine – tak to je rodinná diagnóza, to je postih. Takže ja som ani veľmi nemal na výber. Otec mal strašne rád Bibliu a venoval sa tomu, kedy mohol, napriek tomu, že sme boli veľká rodina. Pravdepodobne som to zdedil,“ s úsmevom prezradil Bohdan Hroboň.

Účastníčka prednášky a členka Kolégia KU Elena zhodnotila stretnutie ako obohacujúce: „Mňa osobne oslovila forma spoločného dialógu nás katolíkov a evanjelikov práve cez štúdium Biblie – Svätého písma. To je to, čo nás spája.“

Bohdan Hroboň sa narodil v roku 1968. Študoval výpočtovú techniku v Košiciach, ďalej navštevoval Luther Seminary v Minnesote, Wheaton Graduate School v USA a University of Oxford. V súčasnosti prednáša na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Je členom tímu katolíckych a evanjelických teológov, ktorí pripravujú nové komentáre k Starému a Novému zákonu.Pridaj komentár