ZUMAG je časopisom, ktorý buduje povedomie študentov

Mladý, no dravý a perspektívny. Práve takto by sa dal charakterizovať magazín ZUMAG, ktorý je už osem rokov študentským časopisom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečo časopis dostal meno ZUMAG? Toto pomenovanie vzniklo spojením slov „žurnalistika“ a „magazín“. V roku 2004 nahradil pravidelne vydávané periodikum známe pod názvom Mymimo, založené Kamilom Poubišom a Vincentom Bockom. Práve Bocko sa následne stal prvým šéfredaktorom súčasného ZUMAG-u a odviedol veľký kus práce. Odvtedy sa na tomto poste vystriedalo niekoľko študentov žurnalistiky, napríklad Veronika Folentová, Elena Bartošová, Matej Baránek, či Michaela Kušnírová. V súčasnosti má jeho vedenie na starosti študentka druhého ročníka Nikola Kokiová.

Hlavnou úlohou redaktorov je zachytávať najaktuálnejšie dianie na univerzite a spracúvať témy, ktoré sú pre študentov príťažlivé. Priestor však venujú aj ďalším oblastiam, napríklad politike, ekonomike, kultúre, športu a iným. Zumag nie je určený len študentom žurnalistiky, stal sa univerzitným printovým médiom, o ktoré je stále zvyšujúci sa záujem. „Chceme, aby bol ZUMAG hlavne študentským časopisom. Snažíme sa vyberať témy, ktoré zaujmú čo najviac študentov. Píšeme o zaujímavých ľuďoch, ktorí tu študujú a taktiež o atraktívnych udalostiach. Ideme na to odľahčeným, magazínovým spôsobom a potrpíme si na kvalitných fotkách,“ uviedla bývalá šéfredaktorka časopisu Michaela Kušnírová.

Časopis je momentálne vydávaný v rozsahu 24 strán, no vedenie už dlhšie uvažuje o jeho rozšírení. Plánované sú zmeny týkajúce sa kvality vizuálnej stránky časopisu. „Chceli by sme ZUMAG vydávať vo farbe, aspoň niektoré strany. Zatiaľ je to hudba budúcnosti, všetko sa odvíja od financií. Tiež by som chcela aby redakcia ZUMAG-u začala plnohodnotne fungovať. Na to je však potrebné motivovať ľudí a dávať im spätnú väzbu, priestor na realizáciu ich nápadov a podobne. O to sa momentálne snažíme. Myslím, že naberáme správny smer,“ povedala Kušnírová. Časopis má už dlhšie obdobie aj vlastnú oficiálnu stránku, na ktorej si študenti môžu vyhľadať staršie vydania a témy, ktoré redaktori počas jeho fungovania spracovali.

ZUMAG sa stal počas svojho krátkeho fungovania kvalitným časopisom o čom svedčí niekoľko ocenení v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero. Prvý ročník ZUMAG-u dostal cenu za grafiku. V ďalšom roku sa stal druhým najlepším študentským časopisom a v roku 2006 túto prestížnu súťaž vyhral. O rok neskôr získal opäť druhé miesto a v ďalšom ročníku Štúrovho pera získal bronzovú priečku.

Vydavateľom a sponzorom ZUMAG-u je katedra žurnalistiky. Spracované sú v priemere dve čísla magazínu za semester, čiže štyri vydania počas akademického roka. Náklad je približne 200 kusov.Pridaj komentár