Žurnalisti absolvovali sústredenie zo spirituality

Študenti prvého ročníka z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) absolvovali sústredenie zo spirituality. Tento predmet, ktorý je povinný pre každého poslucháča KU, sa konal v dňoch 27. februára až 2. marca vo východoslovenskej obci Spišské Podhradie. 

Ružomberok/Spišské Podhradie – Počas týchto štyroch dní sa mali formovať ich duchovné kvality. Duchovný otec Stanislav Dulák pripravil pre žurnalistov mnoho aktivít, keďže ako kňaz z UPaC bol zodpovedný za programové naplnenie a výučbu prednášok.

Na jednej z prednášok v rámci rozvrhu porozprávali bohoslovci študujúci na Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule žurnalistom svoje zážitky a dôvody, prečo si vybrali práve túto životnú cestu. „Od malička som bol veriaci a aj keď som neskôr vyštudoval vysokú školu v Žiline s technickým zameraním, stále ma to nejako ťahalo týmto smerom,“ vyjadril sa bohoslovec Štefan.

Vo voľnom čase sa „budúci novinári“ venovali turistike a športovým aktivitám. V piatok to bola turistika, v sobotu návšteva Spišského hradu. K športovým aktivitám možno priradiť volejbal a futbal.

Po skončení bol otec „Stano“ s pôsobením vysokoškolákov spokojný: „Myslím, že toto sústredenie zo spirituality dopadlo veľmi dobre, nakoľko študenti na prednáškach reagovali aj počúvali. Z mojej strany teda vládne spokojnosť,“ skonštatoval.

Nielen u Stanislava Duláka, ale aj v radoch žurnalistov vládla po absolvovaní duchovných cvičení pozitívna nálada. „Mne sa táto akcia celkom páčila, pretože sme sa mohli s ostatnými spolužiakmi bližšie spoznať,“ rozhovorila sa študentka Jana. „Krásna bola aj okolitá príroda a veľmi ma potešilo počasie, ktoré vyšlo podľa mojich predstáv,“ dodala na záver.

Sústredenie zo spirituality organizuje UPaC v rámci štúdia všetkých vysokoškolákov pôsobiacich na fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tento predmet je povinný pre prvákov a druhákov z bakalárskych študijných programov a pre študentov štvrtého ročníka magisterských študijných programov. Jeho absolvovanie sa hodnotí známkou, ktorú vždy po skončení sústredenia udelí vedúci programu.Pridaj komentár