Žurnalisti absolvovali sústredenie zo spirituality

Študenti prvého ročníka bakalárskeho študijného programu žurnalistika z filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zúčastnili spirituálnych cvičení, ktoré mali priniesť ich formovanie v rámci ľudských, duchovných a spoločenských kvalít.

Spišská Kapitula bola v dňoch 27. februára až 2. marca dejiskom spirituálnej obnovy žurnalistov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu. Žurnalisti si prešli rôznymi duchovnými záležitosťami, akými sú sväté omše, vzdelávacie bloky alebo modlitby. Sústredenia zo spirituality sú tradičnou súčasťou študijných programov na Katolíckej univerzite.

Stretnutie viedol otec Stanislav Dulák. ,,Toto Sústredenie zo spirituality hodnotím ako veľmi dobré. Účastníci počas aktivít pozorne počúvali a taktiež pohotovo reagovali. Z mojej strany vládla spokojnosť. Dúfam, že podobné pocity sú aj na strane žurnalistov,“ uviedol kňaz Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC).

Počas jedného z večerov mali prváci možnosť porozprávať sa so seminaristami. Bohoslovec Vladimír Bača reagoval na jednu z otázok, čo ho viedlo k tomu, že sa rozhodol nastúpiť do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule: ,,Prvé osobnejšie stretnutie s Bohom prišlo po vážnej autonehode, kedy som zacítil dotyk lásky. V tom momente sa ma Boh dotkol neuveriteľným spôsobom a vedel som, že po tom osudovom dni budem kráčať ďalej vo vzťahu s Ním.“

,,Na sústredenie som sa vopred tešila. Napriek tomu som bola voči tomu skeptická. Nevedela som si predstaviť, ako sa k tomu celému postavia neveriaci spolužiaci. Po prvom dni sa však môj pesimistický pohľad zmenil a pochopila som, že aj ja mám tú možnosť ukázať, aký je môj nebeský Tatino skvelý,“ vyjadrila svoje dojmy po obnove Františka, študentka žurnalistiky.

Okrem duchovného obohatenia čakalo študentov mnoho kultúrnych a historických zážitkov. Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka sa totiž nachádza v prostredí Spiša. Samotná Spišská Kapitula ukrýva hodnotné stavby, akou je napríklad katedrála sv. Martina – zapísaná tiež v zozname UNESCO.

Text: Tomáš Kotlárik
Pridaj komentár