Žurnalisti z Katolíckej univerzity si môžu rozšíriť svoje znalosti v Prahe

Slovenskí a českí študenti žurnalistiky sa môžu zapojiť do kurzu Achillove data III, pod vedením newyorských odborníkov ocenených Pulitzerovou cenou.

RUŽOMBEROK, 21. október – Aj tento rok sa môžu štvorčlenné tímy študentov spolu so začínajúcimi novinármi prihlásiť do kurzu Achillove data III. Cieľom kurzu je zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi, základnými nástrojmi a metódami investigatívnej žurnalistiky.

Trojmesačný kurz začína v novembri trojdňovými sériami workschopov v Americkom centre v Prahe. Jednotlivé aktivity budú viesť odborníci z amerického ProPublica a odborníci na jednotlivé témy zo Slovenska a Česka.

Každá skupina študentov bude samostatne spracovávať témy pod vedením prideleného mentora, s ktorým bude konzultovať postupy pri práci. Nadobudnuté vedomosti v oblasti investigatívnej žurnalistiky budú môcť študenti využívať pri vlastnej práci.

Možnosť prihlásenia do kurzu majú aj študenti žurnalistiky z Katolíckej univerzity v Ružomberku. ,,Zvažovala som účasť na kurze, avšak školské povinnosti by mi zabránili naplno sa mu venovať. Taktiež sa mi nepodarilo zostaviť tím, ktorý by na kurz išiel spolu so mnou, pretože informovanosť na škole je veľmi slabá,“ povedala študentka žurnalistiky Daniela.

Pre prihlásenie do kurzu je potrebné, aby študenti ovládali aktívne anglický jazyk. Uchádzači zo Slovenska a Česka môžu zaslať online prihlášku spolu s motivačným listom do 22. októbra.

,,Kurz je zdarma, ostatné náklady si budú uchádzači hradiť sami. Je tu však možnosť požiadať o preplatenie nákladov spojených s kurzom,“ dodal jeden z organizátorov kurzu Achillove data III.

Tretí ročník kurzu organizuje nezisková organizácia Zaostřeno o.p.s a České centrum pre investigatívnu žurnalistiku o.p.s v spolupráci s newyorskými novinármi z ProPublica.

 

Barbora Kubovová

 

 Pridaj komentár