Žurnalistom sa zimný semester nepredĺži

Napriek neskoršiemu začatiu akademického roka budú musieť prváci na žurnalistike zvládnuť zimný semester v stanovenom čase.

Prváci bakalárskeho a magisterského štúdia na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku budú mať skrátený zimný semester. Kvôli nedostatku času na výučbu však nebolo isté, či sa študentom semester nepredĺži. Ten sa oficiálne končí 18. decembra.

„Na katedre sme sa s vyučujúcimi dohodli, že ak budú potrebovať dlhší čas na výučbu, oznámia to študentom na jednotlivých predmetoch,“ vysvetlil vedúci katedry žurnalistiky Juraj Považan. K oficiálnemu predĺženiu teda nedôjde, no pri individuálnom predĺžení výučby sa prvákom automaticky skráti skúškové obdobie a ostane im tak menej času na učenie, skúšky či opravné termíny. V tomto prípade však má vedenie katedry pripravené riešenie. „Ak študenti prvých ročníkov na dotknutých predmetoch nestihnú absolvovať skúšky do konca riadneho skúšobného obdobia v zimnom semestri, požiadame prodekanku o predĺženie skúšobného obdobia,“ priblížil Považan.

Pre samotných prvákov je koniec prednáškového obdobia náročný. „Snažíme sa všetko stihnúť ešte v decembri. Zatiaľ nevieme, či niektoré predmety budeme predlžovať,“ zhodnotila prváčka magisterského štúdia Veronika.

Žurnalisti prvý ročníkov začali zimný semester o tri týždne neskôr. Dôvodom boli problémy s akreditáciou, ktoré katedra musela riešiť v uplynulom roku. Po odstránení nedostatkov vytknutých Akreditačnou komisiou SR boli akreditačné práva obnovené, ale pozitívne rozhodnutie Ministerstva školstva SR bolo doručené až začiatkom nového akademického roka.

Katarína Konečná

Ilustračné foto – Braňo RačkoPridaj komentár