„Rýchlokurz“ pre lektorov z Liptova

RUŽOMBEROK, 27. marec 2012 -V sobotu 24. marca prebiehal v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) Kurz lektorov z dekanátu Ružomberok a Liptovský Mikuláš.

Celodenné podujatie na KU zahájil Peter Nákačka, riaditeľ Katolíckeho biblického diela (KBD). Účastníkov oboznámil s jednotlivými bodmi pripraveného programu, ku ktorým patrila aj prednáška o histórii a štruktúre lekcionárov s doktorom Radomírom Bodzionym. Väčšia časť kurzu bola zameraná na porozumenie textov a správnosť ich čítania s doktorkou Gabrielou Šarníkovou z Pedagogickej fakulty KU. Okrem teoretických prednášok mali lektori možnosť prakticky si vyskúšať prednes biblického textu s následnou opravou a overením si správnosti. V závere školenia bol každému účastníkovi odovzdaný certifikát o absolvovaní kurzu. Slávnostným ukončením bola svätá omša v kaplnke sv. Alberta na KU, ktorú celebroval licenciát teológie Peter Nákačka.

Sobotné podujatie sa konalo pod záštitou ružomberského dekanátu v spolupráci s KBD sídliacim vo Svite. Kurz absolvovalo niekoľko desiatok lektorov z okolia
Ružomberka a Liptovského Mikuláša, ktorí prišli s úmyslom zdokonalenia si svojich čitateľských zručností. „Nadobudol som lepší pohľad na čítanie Božieho slova, jeho pochopenie a správnosť prednesu,“ prezradil jeden zo zúčastnených, „teším sa na pokračovanie kurzu, ktoré je naplánované na budúci rok,“ dodal.Pridaj komentár