Redakcia a tiráž

Zumag, univerzitný časopis študentov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, je študentský časopis, ktorý zachytáva dianie na škole a témy atraktívne pre mladých ľudí.

Názov vznikol ako skrátené pomenovanie pojmu ŽUrnalistický MAGazín. Časopis vychádza od roku 2004 ako nástupca doterajšieho perodika Mymi- no, ktorý založili Kamil Poubiš a Vincent Bocko – prvý šéfredaktor. Od svojho vzniku sa na riadiacom poste vystriedalo viac ako desať šéfredaktorov.

Časopis sponzoruje a vydáva Katedra žurnalistiky KU čo však neznamená, že je určený výlučne len pre žurnalistov. Svojim obsahom pokrýva celú akademickú obec. V súčasnosti sa časopis venuje odľahčeným témam. Zumag je hlavne študentským časopisom a preto sa snaží vyberať témy, ktoré zaujmú čo najviac študentov. Témy týkajúce sa toho, čo sa na univerzite deje. Píše o zaujímavých ľuďoch, ktorí tu študujú a taktiež o atraktívnych udalostiach. Ide na to odľahčeným, magazínovým spôsobom a potrpí si na kvalitných fotografiách. Aktuálne má časopis okolo 24 strán, no uvažuje sa o jeho rozšírení.

Že je Zumag naozaj kvalitným časopisom, svedčí aj množstvo ocenení, ktoré získal v celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero. Hneď v prvom roku svojho vzniku (2004) dostal cenu za grafiku, v nasledujúcom roku (2005) sa už stal druhým najlepším študentským časopisom a v roku 2006 dokonca túto súťaž vyhral. O rok neskôr (2007) získal opäť druhé miesto a v ďalšom ročníku (2008) obhájil bronzovú priečku. V roku 2009 bol opäť úspešnejší pretože v súťaži získal druhé miesto a v nasledujúcich rokoch (2010, 2012) získal znova bronz. Po dvojročnej odmlke, kedy sa na Štúrovom pere časopis nedostal do prvej trojky, v roku 2015 v historicky najsilnejšej konkurencii vysokoškolských časopisov opäť získal 2. miesto. Tak či onak, časopis Zumag už niekoľko rokov obhajuje prvé tri priečky v tejto celoslovenskej súťaži. A hodlá v tom pokračovať i naďalej.

 

Redakcia / tiráž

Časopis študentov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Cena: bezplatne

šéfredaktorka
Alexandra Jurišová

zástupca šéfredaktorky
Barbora Kubovová – print
Nikola Marhefková – web a sociálne siete

editori
Mgr. Pavel Izrael, PhD.

fotoeditor
Barbora Kubovová

redakcia
Jana Bartošová

Michaela Belkoťáková

Igor Dopirák

Lenka Farkašová

Katarína Konečná

Barbora Kubovová

Nikola Marhefková

Jana Matiašová

Magdaléna Palúchová

Martina Púpavová

Nikoleta Stikičová

jazyková redakcia
Alexandra Jurišová, Mgr. Pavel Izrael, PhD.

grafická úprava a sadzba textu
Barbora Kubovová

vydavateľ a tlač
Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty, Katolíckej univerzity v Ružomberku

Redakcia si vyhradzuje právo na apretáciu textu.

Vaše pripomienky a návrhy nám môžete zasielať na casopis.zumag@gmail.com alebo na facebooku Časopis Zumag. Názory a tvrdenia v tomto časopise nevyjadrujú oficiálne stanovisko Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.