Katolícka univerzita si oproti minulým rokom polepšila

Akademická rankingová a ratingová agentúra hodnotila vysoké školy v poradí už po deviatykrát.

Hodnotenie sa týkalo 109 fakúlt vysokých škôl, pričom 103 z nich bolo verejných a šesť fakúlt spadalo pod súkromné vysoké školy. Fakulty boli rozdelené do jedenástich skupín a hodnotilo sa podľa ukazovateľov: vzdelávanie, atraktivita štúdia, veda a výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.

Fakulta zdravotníctva (FZ) KU si tento rok polepšila o dve miesta a z desiatich fakúlt sa umiestnila na siedmej priečke. Filozofická fakulta (FF) KU ostala, rovnako ako minulý rok a dva roky predtým, na štvrtom mieste spomedzi desiatich fakúlt. Pedagogická fakulta KU sa rovnako ako FZ posunula o dve miesta nahor a bolo jej pridelené šieste miesto v rámci všetkých deviatich fakúlt vysokých škôl. Teologická fakulta si ako jediná z hodnotených fakúlt KU pohoršila, keď sa posunula o dve priečky nižšie a zo siedmych teologických fakúlt bola na piatom mieste.

FF KU získala najviac projektov na vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničia a to 27 zahraničných grantov v oblasti výskumu a vývoja. „Špecifikom je, že fakulta nemala ani jeden zahraničný grant z Únie, ale špecializovala sa na granty financované menšími programami a nadáciami z Európy a Spojených štátov amerických,“ uvádza Najvyšší kontrolný úrad, ktorý sa zameral na financovanie vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov.

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Poslaním agentúry je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku. Hlavným cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.Pridaj komentár