Aj študenti píšu poéziu

Na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len KU) bola vyhodnotená celoslovenská literárna súťaž Slávme to spoločne 2015.

Vo štvrtok 19. novembra 2015 sa v Univerzitnej knižnici KU zišli študenti zo všetkých kútov Slovenska, aby si vypočuli hodnotenia svojich básnických textov v rámci literárnej súťaže Slávme to spoločne 2015. Na rozdiel od minulého ročníka súťaže, kedy bolo vyhlásené len prvé miesto, tento rok boli diplomami a vecnými cenami odmenené tri najlepšie práce.

Odborná porota sa jednohlasne zhodla, že najkvalitnejšie básne vyšli z pera Márie Bilej. Druhé miesto získal Jozef Horvát a tretie miesto Mária Tvrdá. Okrem toho boli udelené čestné uznania študentkám Petre Popjakovej a Diane Jeníkovej.

Do súťaže sa zapojilo 30 študentov s minimálne. Texty posudzovala trojčlenná odborná porota –literárna vedkyňa Jana Juhásová, PhD. (Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU), básnik a literárny vedec Ján Gavura a básnik Marcel Lacko. Podujatie moderovala Silvia Kaščáková, PhD. (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU).

Súťažiaci boli poučení, čomu by sa mali vyhýbať a čo by, naopak, mali vo svojich textoch rozvíjať. Podľa hodnotiacej komisie boli takmer všetky texty veľmi podobné, akoby ich písal jeden autor, čím strácajú na kvalite. Porota zdôraznila, že by sa mali súťažiaci pokúsiť písať poéziu „od seba“ (na sebavyjadrenie) aj s nejakou myšlienkou, aby písali modernejšiu poéziu bez zaužívaných básnických slov. Podľa Jána Gavuru, predsedu komisie, bola hodnotová úroveň väčšiny textov rovnaká, ako tomu bolo minulý rok: „Je pochopiteľné, že sa úroveň textov veľmi nezmenila, keďže ide len o ich (študentov) prvé literárne počiny. Niektorí „autori“ však vykazujú nejaký pokrok. Na iných je vidieť, že majú talent, ktorý ale musia ďalej rozvíjať.“

Súťaž Slávme to spoločne 2015 bola organizovaná na podporu duchovného literárneho odkazu Janka Silana, kňaza a básnika slovenskej katolíckej moderny. Jej poslaním bolo prehĺbiť pozitívny vzťah mladej generácie k literárnym hodnotám a dať podnet na reflexiu jeho diela prostredníctvom vlastnej tvorby vysokoškolských študentov z celého Slovenska. Súťaž organizovala Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU a Klub Tomáša Munka v Ružomberku. Po prvýkrát bola vyhlásená v roku 2014 na počesť stého výročia narodenia Janka Silana, kňaza a básnika slovenskej katolíckej moderny.

Tomáš Boguský

foto: autorPridaj komentár