Akademická rankingová a ratingová agentúra hodnotila fakulty už po 11 – krát

Dňa 25. novembra zverejnila Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) výsledky najžiadanejších fakúlt na Slovensku.

ARRA je občianske združenie, ktoré vzniklo s poslaním prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávanie a vedy na Slovensku. Jej začiatky sa datujú od roku 2004 zo spoločnej iniciatívy bývalých študentských lídrov Juraja Bartu a Renaty Králikovej, a tiež osobností akademického prostredia. Táto agentúra je zakladajúcim členom celosvetovej organizácie rankingových agentúr IREG Observatory.

Tradične už po 11 – krát zverejňila výsledky najžiadanejších fakúlt na Slovensku. V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách, ale inak sa žiadne výrazné zmeny oproti minuloročnému rankingu neudiali. Okrem toho agentúra aj tento rok zaznamenala pokles v počtoch doktorantov, ktorý klesá už od roku 2011. Zaujímavosťou tiež je to, že sa takmer strojnásobil počet zahraničných študentov, z čoho vyplýva, že aj počet študentov na Slovensku sa výrazne zmenil.

Tento rok ARRA hodnotila 112 fakúlt, z toho 104 verejných a 8 fakúlt súkromných škôl. V hodnotení sa sledovala kvalita vzdelávania, atraktivita štúdia, kvalita vedy a výskumu, počet doktorantov a úspešnosť pri získavaní grantov. Tak ako aj po minulý rok zostal líder na prvom mieste a je ním Jesseniova fakulta Univerzity Komenského v Martine. Na druhom mieste sa umiestnila Divadelná fakulta Vysokej školy muzických umení v Bratislave.

Z filozofických fakúlt sa naša fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku umiestnila na druhom mieste s celkovým počtom 65,60%. Vzhľadom na veľkú konkurenciu máme určite všetci z druhého miesta veľkú radosť. Aj keď tento rok na našu univerzitu nie je vhrnuté dobré svetlo veríme, že aj vďake tomuto umiestneniu sa to časom zlepší.

Nikoleta Stikičová

Foto: www.ruzomberok.dnes24.skPridaj komentár