Akademický senát má nových členov

Na Pedagogickej fakulte sa konali doplňujúce voľby do Akademického senátu za zamestnaneckú a študentskú časť.

RUŽOMBEROK  – Akademický senát Pedagogickej fakulty na Katolíckej univerzite (AS PF KU) má po stredajších voľbách nových členov za zamestnaneckú a študentskú časť. Rozhodli o tom doplňujúce voľby, ktoré sa konali z dôvodu zániku mandátu niektorých členov.

Za zamestnaneckú časť boli zvolení dvaja kandidáti, za študentskú piati. Počet oprávnených voličov za zamestnaneckú časť  bolo 226, zúčastnených bolo 126. Novými členmi sa stali Miroslav Zajac s počtom hlasov 105 a Eva Dolinská s počtom hlasov 59. Volebná účasť za zamestnaneckú časť bola 55,75 percent.

Počet oprávnených voličov za študentskú časť bolo 2424, zúčastnených bolo 612. Novými členmi do študentskej časti boli zvolení Miriam Pačnárová, Martin Cubinek, Michaela Kuricová, Emil Maretta a Katarína Russinová. Volebná účasť za študentskú časť bola 25,25 percent.

Podľa pravidiel sa o mandát mohli uchádzať, len zamestnanci a študenti PF KU. Za celý priebeh volieb zodpovedal predseda spolu so svojimi členmi. Na jednotlivých pracoviskách ako v Dolnom Kubíne, Levoči, Poprade a Starej Ľubovni mali svojich zodpovedných koordinátoroch.

Medzi univerzitne orgány Katolíckej univerzity, patrí aj Akademický senát. Akademický senát tvoria zástupcovia štyroch fakúlt (zdravotníckej, teologickej, pedagogickej a filozofickej). Práva a povinnosti akademického senátu je volenie a odvolanie rektora, schvaľovanie a navrhovanie kandidátov na rektora, schvaľovanie nariadení rektora, ale aj ďalšie iné povinnosti spojené s chodom KU.

Autor: Simeon VassPridaj komentár