Ako sa dozvedieť viac o východniaroch

POPRAD, 24. februára – Podtatranské múzeum v týchto dňoch predstavuje putovnú výstavu Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 ‒ 1876. Pre oblasť Spiša išlo o dramatické roky. Vtedajší uhorský kráľ Žigmund Luxemburský pod vplyvom viacerých vojen uzavrel mier s Poľskom. Od miestneho panovníka Vladislava II. Jagelovského si požičal 37 000 kôp českých grošov. Na základe zálohovej listiny z roku 1412 tak Poliakom pripadlo 16 spišských miest.I napriek snahám Uhorska ostali v zálohu 360 rokov.

,,Nášmu regiónu takáto situácia prospela, hlavne čo sa týka získaných privilégií. Rýchlejšie sa rozvíjali rôzne remeslá a cechy. Územia napredovali aj vďaka nemeckej kolonizácii,“ poznamenal Ľuboš študent histórie na Trnavskej univerzite v Trnave.

Dôležitý moment nastal po oslabení Poľska, ktoré podliehalo Rusku. Na základe rozhodnutia Márie Terézie pripadli zálohované mestá v roku 1772 opäť Uhorsku. Vznikla Provincia XVI spišských miest. I keď dosiahla samostatnosť o 104 rokov splynula so Spišskou župou.

Výstava je určená školopovinným návštevníkom. V priestoroch popradského múzea potrvá do 14. apríla. Na Ľubovnianskom hrade bude kompozícia od mája do októbra.

Foto: autorka

 

 Pridaj komentár