Anketa: Aké je študovať na Katolíckej univerzite

Pýtali sme sa študentov Katolíckej univerzity, ako sa im tu páči a či by sa s odstupom času nerozhodli pre inú školu.

Maroš Fenik (21), študent pedagogiky: „Škola ponúka študentom mnoho možností pre prax, to pokladám za obrovskú výhodu. Sme v centre diania a stretávame sa s ľuďmi, ktorí pracujú v danom odbore. Veľmi oceňujem prístup pedagógov ku každému študentovi zvlášť. Časom som na univerzite nenašiel väčšie nedostatky. Mám tu všetko, čo potrebujem.“

 

Ivana Remková (19), študentka anglického jazyka pre komerčnú prax: „Aj keď som na univerzite ešte iba druhý týždeň, musím povedať, že zatiaľ som spokojná ako so školou tak aj s odborom, ktorý je podľa môjho názoru na úrovni. Páči sa mi vybavenie učební ako aj univerzitná knižnica, kde som našla všetko, čo som doposiaľ potrebovala. Podľa môjho názoru škola funguje ako jedna veľká rodina, v ktorej sa snažíme všetci si navzájom pomáhať. Celkovo hodnotím kladne a ľuďom, ktorí o KU hovoria alebo len počuli nejaké negatíva, odporúčam najprv skúsiť až potom hodnotiť.“

 

Martin Valko (20), študent fyzioterapie: „ Na nový systém sa zvyká ťažko, ale neľutujem, že som sa rozhodol pre KU. Som spokojný s prístupom ku študentom ako aj s formou vyučovania. Pedagógovia sa snažia porozumieť nám a zbytočne na nás netlačiť. Oceňujem, že dostávam priestor na aklimatizáciu. “

 

Petra Grešková (20), študentka žurnalistiky: „Na KU sa mi páči mnoho vecí, to sú napríklad naša krásna nová knižnica, prístup ku študentom a moderné vybavenie, s ktorým majú študenti žurnalistiky možnosť pracovať. Školu by som už zrejme nemenila, aj napriek nášmu „skvelému“ rozvrhu, pretože som si zvykla na chod univerzity aj na spolužiakov.“

 

Viktória Gaľová (20), študentka žurnalistiky: „Žurnalistika v Ružomberku ma lákala už dlhšie. Možnosti, ktoré nám fakulta ponúka sa budem snažiť využiť na 100%. Pedagógovia nás podporujú v rozvíjaní našich talentov. Čo sa mi páči asi najviac je ochota pomôcť. Fungujeme ako jedno spoločenstvo mladých ľudí usmerňovaných učiteľmi s ambíciami. Verím, že práve táto škola mi pomôže splniť si detský sen a to venovať sa médiám.“

 

 

Martina JurdíkováPridaj komentár