ARRA zaznamenala znížený záujem o vysokoškolské štúdium

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) nedávno zverejnila deviate hodnotenie vysokoškolských fakúlt na Slovensku.

Ako uviedol na tlačovej konferencii Miroslav Medveď z ARRA, posudzovaných bolo 109 fakúlt, ktoré boli rozdelené podľa svojich odborov do 11 skupín. Hodnotenie sa opäť opieralo o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt.

Zaujímavosťou pre tento rok sa stal, v porovnaní s tými predošlými, nízky záujem o vysokoškolské štúdium. Podľa oficiálnej webovej stránky ARRA bola tento rok prvýkrát prekročená hranica, pri ktorej bol počet prijatých uchádzačov nižší, ako plánovaný počet prijatých. Takisto ARRA zaznamenala aj pokles počtu doktorandov, ktorý môže mať za následok aj zmena financovania doktorandského štúdia.

Do hodnotenia boli zaradené aj štyri fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU).

V kategórii filozofických fakúlt sa z celkového počtu desať Filozofická fakulta KU umiestnila na 4. mieste s priemerom 59,1 a zároveň dosiahla vo svojej kategórii najvyšší priemer v grantovej úspešnosti.

V kategórii medicínskych fakúlt Fakulta zdravotníctva KU obsadila z celkového počtu desať 7. priečku s priemerom 33,7.

Pedagogická fakulta KU skončila z celkového počtu deväť na 6. mieste s priemerom 49,4.

V skupine teologických fakúlt sa dostala Teologická fakulta KU na 5. miesto z celkového počtu sedem s priemerom 45,4.

 

ARRA je občianske združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy bývalých študentských lídrov v roku 2004. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku cez analýzy, aktívne získavania a zverejňovania všeobecne dostupných a overiteľných údajov. Takisto má za cieľ stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom vysokom školstve.

 

Mária Badačová

 

 

 

 Pridaj komentár