Autorky výstavy Poklady gotiky zo Slovenska: Do Ríma sme priniesli umenie, ktoré tu chýba

Rím, 29. septembra 2016 – V rámci predsedníctva Slovenska v Európskej únii pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci so slovenskými a talianskymi inštitúciami  unikátnu výstavu neskorého gotického umenia v Kvirinálskom paláci v Ríme. Vznik expozície s názvom ,,Poklady gotiky zo Slovenska“ priblížili kurátorky a komisárka výstavy.

Podnet prišiel zo strany talianskych partnerov po dobrých ohlasoch výstavy umenia neskorej gotiky v Musée de Cluny v Paríži v roku 2013: ,,Umenie stredoveku sa v Ríme nenachádza, pripravili sme výber, ktorý je slovenský a tiež odkazuje na európske hodnoty,“ vysvetlila Alena Piatrová, odborníčka na sakrálne a liturgické umenie, kurátorka Historického múzea SNM v Bratislave. Výstava ponúka ukážku vrcholného umeleckého remesla neskorého stredoveku z územia Slovenska: ,,Základnou ideou je prezentácia života Krista prostredníctvom špičkových diel nášho najznámejšieho sochára Majstra Pavla z Levoče,“ objasnila komisárka výstavy Gabriela Podušelová, námesníčka generálneho riaditeľa SNM. Sochársky koncept je doplnený liturgickými zlatníckymi predmetmi.

Len minimálna časť expozície pochádza z múzeí. Väčšina prezentovaných diel bola zozbieraná takmer z dvadsiatich farností Slovenska. Medzi vystavované kusy patrí socha ukrižovaného Krista zo Spišských Vlách, súsošie Oplakávanie Krista z Baziliky sv. Jakuba.

Súsošie Oplakávania Krista

Súsošie Oplakávania Krista

Liturgické predmety zo slovenských farností

Liturgické predmety zo slovenských farností

Sedem hlavných sôch Oltára narodenia

Sedem hlavných sôch Oltára narodenia

Sochy sú doplnené maľbami súčasníkov Majstra Pavla z Levoče. Časť pašiového cyklu tabuľovej maľby z hlavného oltára v Lipanoch vytvoril Hans T., ktorý spolupracoval s Majstrom Pavlom: ,,Cyklus pochádza z roku Moháčskej bitky a je zaujímavý tým, že nekončí radostne vzkriesením, ale snímaním z kríža práve preto, lebo objednávateľ oltára položil svoj život pri Moháči,“ vysvetlila kurátorka Mária Novotná, ktorá je riaditeľkou Spišského Múzea SNM v Levoči.

Expozícia bola slávnostne otvorená 29. septembra za prítomnosti prezidentov Slovenskej a Talianskej republiky a potrvá až do 13. novembra.

Foto: autorPridaj komentár