Biblia tak, ako ju (ne)poznáte

O problémoch spojených s prekladom najznámejšieho a najpredávanejšieho diela hovoril odborník z biblickej školy.

V priestoroch knižnice Katolíckej univerzity sa uskutočnila prednáška Bohdana Hroboňa na tému Ako správne preložiť Bibliu. Vypočuť si ho prišli študenti, pedagógovia, ale aj široká verejnosť.

Hroboň poukazoval na rozdiely medzi jednotlivými typmi prekladov Biblie. Zameral sa najmä na Kralickú Bibliu a rozdiely medzi ňou a tou súčasnou. Taktiež sa poslucháčom snažil priblížiť proces prekladu z rôznych jazykov a vysvetliť, kde najčastejšie vznikajú chyby v prekladoch. V diskusii po prednáške okrem iného vysvetlil, prečo luteránska cirkev vydáva väčšinou len Novú zmluvu: “Veľmi sa na tom podpísala najmä cena. Predsa len, je rozdiel, či veriaci zaplatí 10 alebo 17 eur. Z tohto dôvodu sa v našich prekladoch vyskytuje veľmi málo vysvetliviek či úvodov k jednotlivým kapitolám, keďže aj tie by mali vplyv na dĺžku knihy, a teda aj cenu.”

Jednotlivé témy prednášky hudobne predeľovali Bohdan Hroboň a Svetlana Šudíková hrou na klavíri a husliach.

Bohdan Hroboň sa narodil v roku 1968. Vyštudoval Wheaton Graduate School v USA a University of Oxford. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ Biblickej školy v Martine a prednáša na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Vo voľnom čase sa ako dobrovoľník venuje dirigovaniu cirkevných spevokolov.Pridaj komentár