Blížia sa dušičky

Mesiac október sa chýli k svojmu koncu, čo znamená, že sa tiež blíži sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých, alebo ak chcete – dušičky. Cintoríny sa tieto dni naplnia ľuďmi, ktorí sa zhromažďujú okolo hrobov svojich príbuzných.

Od roku 835 pripadá sviatok všetkých svätých na 1. november. Tento deň  je zasvätený aj svätcom, ktorí nemajú sviatky jednotlivo počas roka. Podľa mena Svätopluk môžeme slovo „svätý“ preložiť ako „silný“, či „mocný“. V kresťanskom ponímaní označuje toho, kto je vyvolený k nasledovaniu, toho, kto je silný vierou, mučeníctvom a podobne.

Tento sviatok bol rozšírený aj medzi obyvateľmi keltského národa. Noc z 31. októbra
na 1. novembra bola spojená s rozlúčkou a spomienkou na leto, ktoré patrilo bohyni života a uvítaním vlády kniežaťa smrti Samhaina, ktorí vládol zime.

Pre veriacich je 2. november, nazvaný aj dňom dušičiek, možnosťou zaspomínať si na všetkých drahých zosnulých. Na znak úcty a pamiatky kladú na hroby vence, živé kvety a zapaľujú sviečky. Väčšina ľudí sa v tento deň modlí na cintorínoch nie len za zomrelé duše, ale tiež prosia Boha, aby aj ich duše prijal k sebe do večného života.

Svieca, ktorú kladieme na hrob zahalený tmou, naznačuje večné svetlo – Krista, ktoré preniká temnoty smrti a nám dáva nádej, že život sa neskončil tu v smrti a v hrobe, ale pokračuje v novom svetle a novým životom v nebi.

Podobný sviatok slávili aj Anglosasi. V novoveku sa tento zvyk rozšíril do Ameriky, kde sa sviatok All Hallow´s Day (Halloween) zmenil. Spojili sa tu kresťanské tradície s pohanskými a sviatok všetkých svätých sa spojil s Pamiatkou zosnulých. Americké „dušičky“ sú však na rozdiel od tých našich menej komorné a intímne a naopak o trochu hlučnejšie.

Foto: inforoznava.skPridaj komentár